Hyperbarická oxygenoterapie (HBO)

Hyperbarická oxygenoterapie, známá také jako HBO, je léčebný postup založený na dýchání čistého kyslíku při tlaku převyšujícím atmosférický tlak. Pro dosažení tohoto zvýšeného tlaku je nutné využít speciální uzavřené prostředí, které se označuje jako hyperbarická komora, někdy také nazývaná tlaková nebo přetlaková komora.

Fyzikální a fyziologické vysvětlení metody

Vyšší tlaky používané v hyperbarické oxygenoterapii (HBO) mají účinky na kompresibilitu plynů, jejich rozpustnost a šíření v tělních tekutinách, stejně jako na změny v jejich fyzikálně-chemických vlastnostech za podmínek zvýšených parciálních tlaků. Existují dvě základní fyziologické zásady působení HBO.

Prvním je mechanický účinek, který spočívá v zmenšení velikosti plynových bublin (embolií) u pacientů trpících různými typy dekompresní nemoci nebo vzduchovou embolií.

Druhý účinek je založen na násobném zvýšení parciálního tlaku kyslíku v tkáních, což vede k prodloužení jeho difúzního dosahu, zvýšení objemu fyzikálně rozpuštěného kyslíku v krevní plazmě a lepšímu transportu kyslíku do tkání postižených ischémií a nedostatkem kyslíku.
Kyslíková terapie v Hradci Králové

Jak se připravit na proceduru

Před procedurou není nutné dodržovat specifický režim.
Do komory se vstupuje v bavlněném oděvu a je nutné respektovat následující omezení a zákazy z důvodů požární bezpečnosti.

Do komory neberte

hořlavé látky jako zápalky, zapalovače, těkavé látky – alkohol, dezinfekci a kosmetické přípravky na bázi alkoholu, dále oleje, masti, spreje, rtěnky apod.
žádné elektronické přístroje (mobilní telefony, MP3 přehrávače, tablety, e-booky, hodinky, baterie, naslouchadla)
ostré předměty
termosky
plastové lahve

Průběh procedury

V přetlakové komoře klient inhaluje kyslík z externího kyslíkového koncentrátoru. Na počátku kompresní fáze začne pociťovat mírný tlak v uších. Ideální je proto vyrovnávat tlak ve středouší polknutím nebo zíváním po dobu nárůstu tlaku. Pokud je tlak nepříjemný a nedaří se ho vyrovnat, je lepší uvolnit odtlakovávací ventil. Na počátku dochází při zvýšení tlaku k mírnému zahřátí vzduchu, naopak ke konci terapie dochází k ochlazení v souvislosti s poklesem tlaku v komoře.

Procedura se zpravidla provádí 1x denně a je rozdělena do následujících fází:

1. Komprese
zvyšování tlaku v komoře
2. Isokomprese
po dosažení požadovaného tlaku probíhá procedura, při které se dýchá kyslík
3. Dekomprese
komora je vypouštěna, dochází k vyrovnání tlaku s atmosférickým tlakem
Terapie je bezbolestná, neinvazivní a při dodržení pokynů během terapie i bezpečná. Během 40minutové/60minutové procedury v hyperbarické kyslíkové komoře je možno relaxovat při hudbě, spát nebo si číst. Ideální je absolvovat kúru 10 návštěv v navazujících dnech, nebo alespoň 3x týdně.

Kdy není možné absolvovat HBO

rýma, kašel, ucpaný nos nebo akutní viróza (toto jsou překážky, které neumožní bezproblémový sestup do zvýšeného tlaku)
epilepsie, onemocnění srdce a oběhového systému, hypertenze (nad 160/110), kardiostimulátor
nestabilní angína
plicní embolie
chudokrevnost
gravidita
pod vlivem alkoholu a drog

Rezervujte si svůj termín online

EXTRIFIT GYM - Resslova 768, Hradec Králové - ukázat na mapě.
Pondělí - Pátek: 6:00 - 22:00
Sobota - Neděle: 7:00 - 21:00
Kyslíková terapie v Hradci Králové
© 2024 EXTRIFIT GYM CZ s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
cross-circle